De eerste stap richting een Vitaal team...

"Elke reis begint met de eerste stap", Mahatma Ghandi.

Wij worden veel bij teams gevraagd waar de samenwerking niet goed loopt. Dit heeft gevolgen voor de vitalteit van de teamleden. Misschien herken je dit vanuit je eigen situatie. Er kan sprake zijn van oud zeer of een verschil van visie tussen de medewerkers die al langer in het team werkzaam zijn en de nieuw ingestroomde medewerkers. Dat er over elkaar en niet met elkaar wordt gesproken. Dat besluiten steeds weer terugkomen tijdens de teamvergaderingen. Dat altijd dezelfde medewerkers ja zeggen tegen de gaten in het rooster. 

Wil je het anders dan is de grote vraag: waar moeten we beginnen?

Vanuit Essania werken we al enige jaren met een instrument wat in korte tijd veel inzicht geeft waar je als team nu staat. Je kunt dit instrument als een nulmeting inzetten. Elk teamlid vult 15 vragen in die gaan over belangrijke aspecten van samenwerking binnen je team. Dit zijn aspecten waar je als team niet zo snel bij stilstaat en/of bespreekbaar maakt zoals: veiligheid/vertrouwen, elkaar confronteren, betrokkenheid,  verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid. Het mooie van dit instrument is dat jouw team zichzelf op deze aspecten scoort en daarmee zijn de uitkomsten herkenbaar voor een ieder. Door op deze manier de samenwerking met elkaar in kaart te brengen kun je beladen issues op een meer neutrale manier aankijken en bespreekbaar maken. 

Op basis van de uitkomsten wordt zichtbaar welke aspecten goed gaan in het team en aan welke aspecten je kunt werken om de vitaliteit van het team te gaan verhogen. Hierbij ondersteunen we je als team door de uitkomsten te verwerken en te presenteren en samen met jullie hier betekenis aan te geven. Het gaat dan om herkennen en erkennen van de situatie en het uitspreken van commitment om de eerste stap te gaan zetten. Vanuit onze ervaring bespreken we mogelijke vervolgstappen die het team kan gaan zetten. Keuzes die hierin wel/niet gemaakt worden zijn en blijven jullie eigen verantwoordelijkheid. 

Naar het overzicht

Meer weten?

Neem contact met ons op voor informatie of een afspraak

Contact