Vitale organisatie

Als organisatie wil je ervoor zorgen dat medewerkers met plezier hun werk doen, goed in hun vel zitten en kwaliteit leveren zodat zij optimaal bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie. Hoe krijg je dat voor elkaar in een tijd waarin de veranderingen in de maatschappij zich in een hoog tempo opvolgen?

Vanuit onze jarenlange ervaring in het begeleiden van organisaties en teams geven we hieronder aan welke kenmerken positief bijdragen aan het creëren van een vitale organisatie:  

  • Als vitale organisatie heb je duidelijk waar je naar toe wil met vitaliteit, waarom dit belangrijk is en wat je hierin wilt bereiken en is er aandacht voor commitment en borging.
  • Zorg voor een duidelijke verbinding met de strategie van de organisatie 
  • Formuleer een hoger doel waar medewerkers warm van worden en zich aan willen verbinden.
  • Formuleer waarden die richting geven aan het dagelijks handelen van iedereen in de organisatie.
  • Zorg voor duidelijke kaders waarbinnen teams zelf eigenaarschap hebben en besluiten kunnen nemen 
  • Ontwikkel vitaal leiderschap, dat medewerkers faciliteert en voorbeeldgedrag vertoont. Helaas zien we te vaak in organisaties dat het hieraan ontbreekt.
  • Heb aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers vanuit een holistische visie. Het gaat niet alleen om fysieke vitaliteit maar ook om mentale weerbaarheid, een gezonde samenwerking en zingeving in het werk.
  • Zorg ervoor dat medewerkers worden betrokken bij plannen, meedenken en inspraak hebben, waardoor het draagvlak wordt vergroot.
  • Een vitale organisatie heeft een feedbackmechanisme zodat er tijdig bijgestuurd kan worden. 

Op weg naar een vitale organisatie

Aan de slag gaan met vitaliteit is een ontdekkingsreis. Een reis die nooit eindigt. Het gaat met vallen en opstaan en vraagt om volhouden, want het is meer dan de moeite waard. Ga van start, het hoeft niet meteen groots, maar zorg er in ieder geval voor dat er beweging in gang komt. 

Essania heeft veel ervaring en succesvolle interventies die ingezet kunnen worden bij organisatieontwikkeling. Lees meer.

Een succesvolle interventie waar Essania veel mee werkt is het doen van een organisatieopstelling. Lees meer. 

Meer weten?

Neem contact met ons op voor informatie of een afspraak

Contact