Teamopstelling

Een teamopstelling kun je inzetten als er sprake is van belemmerende patronen en/of blokkades en voor ontwikkelingsvraagstukken binnen een team.

Wat is de kracht van een teamopstelling:

  • het gaat voorbij aan het denken, wat maakt dat je op een diepere laag werkt;
  • het geeft een antwoord op de vraag: wat is er aan de hand;
  • het legt de eventuele onderstroom op tafel, zodat het aangekeken en mogelijk opgelost kan worden;
  • Het team wordt zich bewust van belemmerende en bevorderende dynamieken;
  • De opstelling kan inzicht geven in de verborgen kracht van het team en wat er nodig is om dit te ontsluiten. 

Een teamopstelling is een krachtig instrument en levert belangrijke informatie op waar een team mee verder kan. Door anders het vraagstuk of de ontwikkeling te onderzoeken ontstaan er ook andere perspectieven en oplossingen die kunnen bijdragen aan het vergroten van de vitaliteit.

Meer weten?

Neem contact met ons op voor informatie of een afspraak

Contact