Organisatieontwikkeling

Heb je een duidelijk beeld hoe vitaal jouw organisatie is, zowel aan de top van de organisatie als op de werkvloer? De eerste stap die je kunt zetten is om dit goed in beeld te brengen. Hier kunnen wij bij ondersteunen. Door het inkijken van documenten, het ophalen van verhalen door het houden van narratieve interviews en het doen van observaties op diverse plekken in de organisatie, brengen wij helder in kaart hoe vitaal jouw organisatie is. Dit doen wij aan de hand van de eerdergenoemde kenmerken van een vitale organisatie. Vitaliteit is een ontdekkingsreis, een reis met vallen en opstaan en volhouden, maar het is meer dan de moeite waard. Ga van start, het hoeft niet meteen groots, maar zorg er in ieder geval voor dat er beweging in wordt gezet. De kaart die wij hebben geschetst geeft een duidelijk antwoord op de hoe vraag. Hoe je de gewenste beweging in gang kan gaan zetten. Een volgende stap is om de gewenste implementatiestrategie concreet vorm en inhoud te gaan geven. Het bestuur en het management zijn hierin de cultuurdragers en de leidende coalitie. Zij nemen in deze transitie het initiatief en laten dagelijks het gewenste voorbeeldgedrag zien. Medewerkers worden betrokken en uitgedaagd om dit ook te doen.

Organisatieontwikkeling inzetten voor jouw organisatie

Essania zet graag haar jarenlange ervaring in om te helpen bij het creëren van de benodigde mindset en vaardigheden. Het is "learning on the job" en een belangrijke tool hierin is reflectie. Het inbouwen van reflectiemomenten om van elkaar te leren en jezelf te ontwikkelen. Samen bouwen aan een cultuur waarin er afscheid wordt genomen van patronen die vitaliteit in de weg staan. Elkaar uitdagen en uitnodigen om te experimenteren, nieuwe vaardigheden en competenties ontwikkelen en inzetten die waarde toevoegen. Elkaar verhalen vertellen en inspireren om zo de ingezette verandering te stimuleren en verspreiden. Dit alles vraagt een investering, maar zoals eerder gezegd: alleen vitale organisaties zijn veerkrachtig genoeg om ook in de nabije toekomst op een goede manier om te kunnen gaan met de snel veranderende maatschappelijke context.  

Meer weten?

Neem contact met ons op voor informatie of een afspraak

Contact