Teamontwikkeling

Als een team hun vitaliteit wil vergroten beginnen wij met een nulmeting. Met deze nulmeting - die uit vijftien vragen bestaat en elke medewerker persoonlijk invult - scoort het team zichzelf op de volgende items: is er sprake van veiligheid en vertrouwen, confronteren wij elkaar, voelt een ieder zich betrokken, nemen wij onze verantwoordelijkheid en behalen we teamresultaten? Essania presenteert de uitkomsten en helpt de teamleden om betekenis te geven aan de uitkomsten. Op basis van de uitkomsten bespreken we de mogelijke ontwikkelstappen en hieruit worden keuzes gemaakt, waarbij het belangrijk is dat alle teamleden zich hieraan committeren. 

De volgende ontwikkelstappen kunnen worden genomen:

  • het formuleren van een inspirerende stip op de horizon: hier kom ik mijn bed voor uit
  • het gezamenlijk formuleren van samenwerkingsafspraken: deze leven we in de dagelijkse praktijk
  • het gezamenlijk formuleren van werkafspraken: deze kennen we en stellen we bij
  • het kennen van elkaars talenten en kwaliteiten: deze zetten we in en benutten we
  • helder en duidelijk communiceren: confrontaties zijn kansen om onze werkrelatie te verdiepen
  • het aansteken van kampvuren: onze werkoverleggen zijn een plek waar het fijn is om elkaar te ontmoeten en besluiten te nemen
  • het werken met een jaarplan: dit geeft ons richting en monitort onze voortgang en resultaten

Het team heeft en houdt tijdens dit proces de regie. Afhankelijk van de behoefte coachen en trainen wij het team in het zetten van de stappen die nodig zijn om zich te ontwikkelen naar een succesvol en vitaal team. 

 

Meer weten?

Neem contact met ons op voor informatie of een afspraak

Contact