Vitale zorg

Complementaire zorg gaat uit van een holistisch mensbeeld. Dit houdt in dat alle aspecten van het menszijn aan bod komen, zowel het lichamelijke als het emotionele, het sociale als het spirituele aspect. Vanuit onze ruime ervaring in de reguliere zorg hebben wij helaas geconstateerd dat de aandacht op dit moment met name uitgaat naar de lichamelijke zorg en minder naar de andere aspecten. Hier ligt een grote kans voor organisaties om kwaliteit van de zorg te verbeteren en vitale zorg te ontwikkelen. Dit is onze drijfveer en we zijn dan ook op zoek gegaan naar erkende en makkelijk toepasbare complementaire interventies. We hebben ons bekwaamd in het geven van een hand- of voetmassage en het werken met essentiële oliën, ook wel aromazorg genaamd.

Effect complementaire zorginterventies

Onderzoek maakt duidelijk dat de inzet van een complementaire zorginterventie een diepgaand effect heeft op het gevoel van welbevinden. Het vermindert stress en spanning en biedt ondersteuning bij angst en onrust. In de praktijk betekent dit dat mensen minder medicatie nodig hebben, minder bellen en minder vaak een beroep doet op de zorgprofessional. 

Sinds 2016 biedt Essania trainingen en workshops aan op het gebied van hand- en voetmassage en aromazorg. Zowel aan professionals in ziekenhuizen en verpleeghuizen als ook aan vrijwilligers, mantelzorgers en naasten. Ook binnen ROC's bieden we trainingen aan docenten.

Onze ervaring is dat succesvol toepassen van complementaire zorginterventies valt of staat met de mate waarin er is nagedacht over de implementatie van deze zorginterventies binnen de organisatie. Training alleen is zeker niet voldoende om de complementaire interventies in de dagelijkse praktijk in te bedden. In afstemming met de organisatie maken wij een aanbod op maat en adviseren wij over een passende implementatie strategie. 

Meer weten?

Neem contact met ons op voor informatie of een afspraak

Contact